Tarihin Akışını Değiştiren 50 Önemli Olay

Tarihi değiştiren olaylar

Richard Overy

2007 yılında yayımlanan ‘Times Eksiksiz Dünya Tarihi’ kitabının yazarı Richard Overy, bu kitabında; tarihin başlangıcından günümüze kadar olan bütün olaylar içinden, bazı dönemlerde tarihin seyrinin değişmesine sebep olan 50 önemli olayı sıralamıştır.

Olaylar, kronolojik olarak başlangıçtan-günümüze şeklinde tarihleriyle sıralanmıştır.

İşte İngiliz tarihçi Richard Overy’nin kitabında belirlediği o önemli 50 olay;

1-Tekerleğin İcadı (M.Ö. 3500)

Tekerleğin icadı ile insanlık her alanda ilerlemenin fitilini ateşlemiş oldu.

Tekerleğin Tarihi Gelişimi

2-Yazının İcadı(M.Ö. 3200)

Tarihte ilk kez yazı, Mezopotamya’da hüküm süren Sümerliler tarafından kullanılmıştır.

Çivi Yazısı (Sümerler)

3-Şehirleşmenin Başlaması(M.Ö. 3000)

Sümerliler tarafından Mezopotamya’da Sümer şehirlerinin kurulması.

Sümer Şehirleri / Mezopotamya

 4-Alfabenin İcadı(M.Ö. 1600)

Sümerliler tarafından kullanılan çivi yazısına nispeten, daha kurallı ve anlaşılır yazının ortaya çıkması.

İlk Alfabe

5-Yunan Medeniyeti(M.Ö. 1600)

Tıp,politika,matematik,felsefe gibi alanların ortaya çıkmasını sağlamışlardır.

Yunan Medeniyeti

6-Roma’nın Kurulması(M.Ö. 753)

Roma İmparatorluğu’nun başkenti olan Roma’da devlet teşkilatının kurulmaya başlanması.

Roma’nın Kuruluşu

7-Demircilik Zanaatının Ortaya Çıkışı(M.Ö. 670)

Günümüzde de hayatın her alanında önemini koruyan demir, bu tarihte kullanılmaya başlanmıştır. Her alanda kullanılan demir, tarihin akışında önemli değişikliklere sebep olmuştur.

Demircilik

8-Konfüçyüs’ün Doğumu(M.Ö. 551)

Çin’in Lu şehrinde dünyaya gelen Konfüçyüs, eğitim,felsefe vs. gibi hayata dair çok önemli görüşler öne sürmüştür. Fikirleriyle büyük etkiye sebep olmuştur.

Konfüçyüs

9- Maraton Muharebesi’ni Yunanlılar’ın Kazanması
(M.Ö. 490)

Yunan topraklarına saldıran Pers kuvvetlerinin Yunanistan’dan atılması ve dünyaya etkisi olan Yunan kültürünün korunması.

Maraton Muharebesi

10- Buda’nın Doğumu(M.Ö. 486)

Buda (Budha)

11-Büyük İskender(M.Ö. 327)

Büyük İskender’in Avrupa’dan Hindistan’a kadar olan toprakları ele geçirmesi ile, Avrupa ve Asya medeniyetlerinin karşılaşması ve birbirinden etkilenmesi.

Büyük İskender

12- Hannibal’ın Yenilmesi(M.Ö. 202)

Romalılar ile olan savaşta Hannibal’ın yenilmesi ile, Roma kendi kültürü daha kolay yayma imkanı bulmuştur.

Hannibal Barca

13-Roma İmparatorluğu’nun Kuruluşu(M.Ö.27)

Antik çağın en önemli imparatorluğu olan Roma, yüzlerce yıl birden fazla milleti bünyesinde bulundurmuş ve dünyayı her alanda etkilemiştir.

Roma İmparatorluğu

14- Hz. İsa’nın Doğumu-Milat(M.Ö. 5-0 arası)

Tarihin dini sürecini etkileyen önemli olaylardandır.

Hz. İsa’nın Doğumu Tasviri

15-Modern Kağıt Kullanımı(M.S. 105)

Modern Kağıt

16-Çin’in Birleşmesi(M.S. 280)

Çin’de yer alan birden fazla hanedanlığın, Western Jin Hanedanlığı altında birleşmesiyle, bütünlüğün sağlanması.

Çin Hanedanlıkları

Tarihi Değiştiren Başarısızlıklar Yazımızı Okudunuz Mu? Okumak İçin
Tıklayın

17-Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığı Kabulü
(M.S. 312)

İmparator Konstantin’in Hıristiyanlığı kabulüyle, tüm Avrupa’nın Hıristiyanlaşması.

Roma İmparatorluğunun Hıristiyanlığa Geçişi

18- Batı Roma İmparatorluğu’nun Yıkılışı(M.S. 476)

Avrupa’da 800 yıl hüküm süren Batı Roma, yıkılarak, modern Avrupa için temeller atılmış oldu.

Roma İmparatorluğunun Yıkılışı

19- Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Doğumu(M.S. 571)

Arabistan’ın Mekke şehrinde dünyaya gelen Hz.Muhammed (s.a.v.) ile birlikte yeni bir din olan İslam’ın ortaya çıkışı ve hızla doğuda yayılması.

Hz. Muhammed s.a.v. ‘in Doğduğu Ev – Mekke

20- Matbaada İlk Basım(M.S. 730)

590’lı yıllarda icat edilen matbaanın, ilk basımı 730’lu yıllarda gerçekleştirilmiştir.

Matbaada İlk Basım

21- Kutsal Roma İmparatorluğu’nun Kuruluşu(M.S.800)

Şarlman’ın taç giymesi ve batının hükümdarı seçilmesiyle başlamıştır.

Kutsal Roma İmparatorluğunun Bayrağı

22-Hıristiyanlıkta Mezheplerin Oluşması(M.S. 1054)

Batıda Katolik, Doğuda Ortodoks olarak ikiye ayrılmıştır.

Hristiyanlıkta Mezhepler

23-İlk Modern Üniversite(M.S. 1088)

İtalya’nın Bologna’da kurulmuştur.

İlk Modern Üniversite – Bologna/İtalya

24-Cengiz Han(M.S. 1206)

Moğol lideri Cengiz Han tarafından Asya ele geçirilmiş, komşu bölgelere korku salmış,katliamlar yapmış ve doğu için duraklamaya sebep olmuştur.

Cengiz Han

25- Magna Carta Libertatum İmzalanması(M.S. 1215)

Anayasa hükmünde olan bu anlaşma, İngiltere Kralı tarafından imzalandı.

Magna Carta Libertatum İmzalanması

26- İstanbul’un Fethi(M.S. 1453)

İstanbul’un Fethi
Fatih Sultan Mehmed’in Gemileri Karadan Yürütmesi

Bu tarihe kadar birçok kavim tarafından kuşatılmasına rağmen ele geçirilemeyen İstanbul, 1453 tarihinde Türkler tarafından fethedilmiştir. İstanbul’un güçlü surlarının yıkılabilmesinin sonucu olarak Avrupa’daki dere beylerin şatolarının da gücü azalmıştır.

Osmanlı’da Gerçekleşen İlkler… Okumak İçin—> Tıklayın…

27- Taşınabilir İlk Kitabın Basımı(M.S. 1455)

Matbaacılığın ilerlemesi ile, modern basımlar yapılarak, ilk kitap basılmıştır.

İlk Kitap

28- Kıtaların Keşfi(M.S. 1492)

Christoph Columb tarafından Amerika’nın keşfedilmesi.


Christoph Columb

29- Saatin İcadı(M.S. 1509)

İlk Saat

30- Reform Hareketleri(M.S. 1517)

Martin Luther tarafından kilise duvarına asılan bir bildiri sonrası, Hıristiyanlıkta reform hareketleri başlamıştır. Protestanlık ortaya çıkmıştır.

Martin Luther

31- Güney Amerika’nın İşgali(M.S. 1519)

İspanyol Cortes tarafından, İspanya adına Güney Amerika’yı işgal etmiş ve büyük katliamlar yapmıştır.

Hernan Cortes

32- William Shakespeare’in Doğumu(M.S. 1564).

William Shakespeare

33- Thomas Hobbes ‘Leviathan’ Kitabını Yayımladı(M.S. 1651)

Kanun önünde eşitlik, sivil toplum gibi kavramların kökeni hakkında bilgiyi içeren kitap.

Thomas Hobbes – Leviathan –

34- Isaac Newton ve Modern Fiziğin Doğuşu(M.S. 1687)

Newton, fizik alanında büyük çalışmalara imza atmış ve Principia Mathematica kitabını yayımlamıştır.

Isaac Newton

35- Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi( M.S. 1776)

Amerika kıtasında yer alan koloniler Britanya Krallığı’na bağlıydı. Bu bildirgenin yayımlanmasıyla, Amerika bağımsızlığını kazanmış ve tek başına bir güç olma yolunda ilk adımı atmıştır.

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinin İmzalanma Anı

36- Fransız İhtilali(Devrimi)(M.S. 1789)

Krala karşı ilk başkaldırıdır. Sonucunda milliyetçilik,hürriyet,eşitlik,bağımsızlık gibi kavramlar ön plana çıkmış,hızla dünyanın her yerine yayılmıştır.

Fransız İhtilali

37- Waterloo Savaşı(M.S. 1815)

Napolyon için bütün Avrupa’yı yönetme hayali son bulmuştur.

Waterloo Savaşı

38- İlk Buharlı Lokomotif Kullanıldı( M.S. 1825)

Buharın gücünün keşfiyle lokomotifler üretildi ve kullanılmaya başlandı.

İlk Buharlı Lokomotif

39- Charles Darwin, ‘Türlerin Kökeni’ kitabını yayımladı.

Charles Darwin

40- Petrolle Çalışan İlk Otomobil Üretildi( M.S. 1885)

Benz tarafından benzinle çalışan otomobil üretilmiş, buhar artık önemini yitirmeye başlamıştır.

Otomobilin Tarihi Gelişimi

41- Yeni Zelanda kadınlarının aktif seçim hakkını elde etmeleri(M.S. 1893).

Yeni Zelandalı Kadınlar

42- Einstein İzafiyet Teorisini Yayımladı( M.S. 1905)

Einstein, ‘Özel Görelilik Kuramı’nı yayımladı.

Einstein İzafiyet Teorisi

43- Rus Devrimi( M.S. 1917)

Çarlık sistemi yıkıldı, komünist rejim başladı.

Rus Devrimi

44- Osmanlı ve Habsburg(Avusturya- Macaristan) İmparatorluklarının yıkılışı( M.S. 1918)

Bu iki imparatorluğun yıkılması ile birlikte Avrupa ve Ortadoğu’da harita yeniden çizilmiş, milli devletler oluşmuştur.

I. Dünya Savaşı Sonrası Avrupa Haritası

45- II.Dünya Savaşı(1939)

Hitler Almanyası’nın işgalleri ile başlayan savaş, süreçte birçok devletin katılmasıyla Dünya Savaşı’na dönüşmüştür.

II.Dünya Savaşı Dönemi Avrupa Haritası

46- II.Dünya Savaşı’nın Son Bulması(1945)

Avrupa’da Hitler yenilmiştir. Japon saldırılarında büyük kayıplar veren Amerika, nükleer bomba olan atom bombasını kullanmış,savaşın seyrini lehine çevirmiştir.

II. Dünya Savaşı Sonrası Avrupa Haritası

47- Komünist Çin’in Kurulması(1949).

Çin’de komünist sistem, Mao Zedong tarafından kuruldu.

Mao Zedong

Antik Çağdan ve Orta Çağdan Günümüze 6 İlginç Yapı—-> Tıklayın

48- Silikon Çipin İcadı( 1959)

Bilgisayar çağı için temel taş konumunda olan ‘silikon çip’ icat edildi.

49- İlk doğum Kontrol Hapı(1960)

İlk doğum kontrol hapı üretilerek, piyasaya sürülmüştür.

Doğum Kontrol Hapı

50- Komünist Rejimin Çöküşü(1989-90)

Komünist yönetimler hem Sibirya hem Avrupa’da yıkılmıştır.

Komünist Rejimin Çöküşü

Bunlar Da İlginizi Çekebilir…

Tarihin Akışını Değiştiren 50 Önemli Olay” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir