Pargalı İbrahim Paşa Nasıl Öldü?

Pargalı İbrahim Paşa Kimdir?

Pargalı İbrahim Paşa

Pargalı İbrahim Paşa, Kanuni Sultan Süleyman döneminin 1523-1536 yıllarında sadrazamlık yapmıştır. Pargalı’nın döneminde, hem siyasi hem askeri olaylarda önemli rol almıştır. Devletin üst kademelerindeki yaşantısının aksine, ölümü acı bir şekilde olmuştur.

Neden Pargalı diye hitap edilmiştir?

Parga – Yunanistan

İbrahim Paşa, Parga yakınlarında bir köyde dünyaya gelmiştir. Parga, bugün Yunanistan sınırları içerisindedir. Kanuni Sultan Süleyman, şehzadeliği yıllarında, Manisa’da sancakbeyi görevini yapmıştır. Pargalı İbrahim Paşa ile de Manisa’da tanışmıştır. İlerleyen süreçte yakın arkadaşlık kurulmuş ve Kanuni tarafından İstanbul’a götürülmüştür.

Pargalı İbrahim Paşa Sarayda:

Topkapı Sarayı

Kanuni Sultan Süleyman’ın hükümdar olmasıyla birlikte, danışmanlığını yapmıştır. Yıllar, bu iki dostu daha da yakınlşatırmış, Pargalı artık Sultan Süleyman’ın damadı olmuştur.

İstanbul’da Has oda başı göreviyle başlayıp; sadrazamlık  görevine kadar yükselmiştir. Bu süreçte ‘serasker’ unvanını kazanmış, yedi tuğ taşıyan padişahtan sonra, altı tuğ taşıma yetkisini elde etmiştir.

>>2.Abdülhamid Han’ın 10 Bilinmeyen Özelliği<<

Gün geçtikçe yönetimde biraz daha ilerleyen ve güç sahibi olmaya başlayan Pargalı İbrahim Paşa, iktidar hırsına kapılmış ve bu davranışları sonunu hazırlamıştır. Nitekim, Avusturya elçilerine sarf ettiği sözler bu hırsın bir göstergesi hükmündedir;

‘’Bu büyük devleti idare eden benim. Her ne yaparsam yapılmış olarak kalır. Zira bütün kudret benim elimdedir. Memuriyetleri ben veririm, eyaletleri ben tevzi ederim,verdiğim verilmiş, reddettiğim reddedilmiştir. Büyük padişah, bir şey ihsan etmek istediği veya ettiği zaman bile eğer ben onun kararını tasdik etmeyecek olursam gayr-ı vaki kılınır. Çünkü her şey; harb, sulh, servet ve kuvvet benim elimdedir.’’

Şehzade Mustafa’nın Öldürülmesi Tasviri

Bu sözlerinin yanında, Irakeyn Seferi’nde Defterdar İskender Çelebi’yi idam ettirmesi, hediye Kur’an-ı Kerim’leri kabul etmemesi, devletin parasını israf ettiği hatta Hıristiyan olduğu söylentileri ile padişahın gözünden düşmüştür. Kanuni’nin şehzadelerinden Mahidevran Sultan’ın oğlu olan Şehzade Mustafa’yı desteklemesi ve Hürrem Sultan’ı karşısına alması, Hürrem Sultan’ın öldürülmesinde rolünün olduğu rivayetlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Pargalı İbrahim Paşa Nasıl Öldürüldü?

Pargalı İbrahim Paşa Ölümü

Yukarıda bahsettiğimiz bu etkenler neticesinde, Kanuni tarafından gücünden kaygı duyulmaya başlanmıştır. Kanuni tarafından iftara davet edilmesi ve kendisi için hazırlanan odada sağır ve dilsiz cellatlar tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edilmektedir. Devlette yükselen Pargalı İbrahim Paşa, ‘makbul İbrahim Paşa’ olarak anılmaktayken, idamından sonra ‘Maktul İbrahim Paşa’ olarak anılmaya başlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir