Özel Eğitim Sınıfları Zümre Toplantı Tutanağı | 2.Dönem 2019

özel eğitim zümre

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı başladı. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte yapılması gereken yeni görevler için de çalışmalara başlandı. Eğitim öğretim yılının başında ve ikinci dönem başında yapılan okul ve bölge zümre toplantıları için örnek taslak arayışı başladı.

Zümre toplantılarına ilişkin örnek tutanak ihtiyacı öğretmenlerde arayışa sebep olmaktadır. Hatirladinmi.com olarak bu ihtiyacı bütün branşlarda karşılamak için çalışmaktayız.

Bu yazımızda, özel eğitim ve bu alanda görev yapmakta olan öğretmenlerimiz için zümre toplantı tutanağı örneği paylaşıyoruz.

Özel eğitim sınıfları ve özel eğitim alanında görev yapan bütün öğretmenler için zümre toplantı tutanağı örneği, tamamen doldurulmuş olarak sunuyoruz.

Zümre toplantısı tutanak örneği, hem word dosyası olarak hem de yazımızda kopyalanmış şekilde mevcuttur. Tercihinize göre elde edebilirsiniz.

İlkokul 2. sınıflar 2. dönem zümre toplantısı tutanak örneği indirmek için tıklayın

Özel eğitim zümre toplantısı tutanağını incelemek için aşağıdan okuyabilirsiniz:

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI             

ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI 2. DÖNEM İLÇE ZÜMRE ÖĞRETMENLER

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No              :    2

Toplantı Tarihi         :    11.02.2019

Toplantı Yeri            :    Özel Eğitim Sınıfı

Toplantı Saati          :    15:00

Toplantıya Katılanlar:

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. 1.Dönem yapılan  Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısında alınan kararların okunması.
 3. 1. Dönemin değerlendirilmesi.
 4. İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması.
 5. Öğrenci başarısının alınması için alınacak tedbirler.
 6. Zümre ve diğer öğretmenlerle işbirliği.
 7. İş sağlığı ve güvenliği.
 8. Öğretmen-Okul-Veli işbirliği, veli toplantılarının verimliliğinin değerlendirilmesi,
 9. Okula devam – devamsızlık durumları.
 10. Dilek ve temenniler.
 11. Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1- Zümre öğretmenleri kurulu toplantısı zümre başkanı …………………’un gündem maddelerini zümre öğretmenlerine sunması ve maddelerin kabulüyle başlatıldı. Toplantıya katılanların yoklaması alındı.

2- Birinci dönem zümre toplantı tutanağında alınan kararlar ……………. tarafından okundu. Alınan kararlara uygun hareket edildiği tespit edildi.

3- Birinci dönemin değerlendirilmesi sonucunda başarının artırılması için velilerle daha fazla işbirliğine gidilmesi; eksikliği görülen konuların tekrar yoluyla pekiştirilmesine; öğrencilerin kavrama ve muhakeme yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasına karar verildi.

Özel eğitim öğretmeni ………………., birinci dönemin akademik ve sosyal açıdan başarılı geçtiğini belirtti. Bununla birlikte yapılan bireyselleştirilmiş eğitim planları (BEP) amaçlarının tamamının dönem içinde işlendiğini ve bu konuda sorun yaşanmadığını belirtti. Aynı zamanda dönem içinde yapılan etkinliklerinde öğrencilerin sosyalleşmesi açısından oldukça faydalı olduğunu belirtti.                                                                       

Özel eğitim öğretmeni ………………………, birinci dönemde gerçekleştirilen amaçların kalıcılığının sağlanabilmesi için ilk dönem ulaşılan amaçlara ikinci öğretim döneminde de yer verilmesi gerektiğini söyleyerek, öğrencinin günlük yaşam ve öz bakım becerilerine ilişkin öğrenmelerinin tekrarlarla devamlılığının sağlanmasını önerdi.

Özel eğitim öğretmeni ……………………….., diğer tüm derslere ilişkin olarak bu tekrarların yapılmasını ve öğretimde daha çok duyu organına hitap eden araç-gereçler ve yöntemler kullanılarak öğrencinin etkin hale getirilmesini, ayrıca kullanılan araçların sınıflar arasında paylaşılarak çeşitliliğin arttırılmasını istedi.

Özel eğitim öğretmeni ……………………, el göz koordinasyonunun gelişimini destekleyen etkinliklere yer verilmelidir dedi. Parmak  ve makas kullanarak kağıt kesme, boncuk dizme, delikli plastik levha ve çivilerle yapılan etkinlikler, plastik hamurla yapılan çalışmalar, boyama çalışmaları ile renklerin ve sayıların öğretimi gibi çalışmalarının bu dönemde de devam edeceğini söyledi.

4- İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması, zümre öğretmenler arasında bilgi alışverişi ve sürekli irtibat halinde olunması söylendi.

5- Öğrenci başarısının alınması için alınacak tedbirler olarak; her öğrencinin performans durumu ve özellikleri dikkate alınarak, başarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılacağı söylendi.

6- Zümre ve diğer öğretmenlerle işbirliği yapılması gerektiği söylendi.

7- İş sağlığı ve güvenliğine yönelik okul ve sınıflarda gerekli önlemlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması söylendi.

8- Özel eğitim öğretmeni …………………., öğretim sürecinde velilerin desteğinin çok önemli olduğu, o yüzden veli toplantılarının formaliteden ibaret olmaması ve onlarla çok iyi iletişim kurulması gereğinin önemini dile getirdi.

Özel eğitim öğretmeni ………………………, velileri toplantılardan soğutmamak için onlara çocuklarının sadece başarısız oldukları alanları söylemektense, onların başarılı oldukları alanları öne çıkararak görüşmeler yapılması ve onların desteğiyle çocuklarının daha da başarılı olacaklarını vurgulamanın önemini belirtti.

9- Özel eğitim öğretmeni ………………………,  “1. dönem öğrencilerde çok fazla devamsızlık olmadı. Ancak grip, öksürük gibi ateşli hastalıklar sebebiyle 3-4 gün ardı ardına devamsızlık yapan öğrenciler oldu. Bu konuda veli veliler uyarıldı. Çocuklarının hastalanmaması için giyimlerine ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. Yine bu dönem öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanmasına çalışmalıyız  ve  okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrenciler olursa okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunları aşabiliriz” dedi.

10- 2018-2019 Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde tüm çalışmaların istenilen ölçüde gerçekleştirilmesi temennilerinde bulunularak, tüm zümre öğretmenleri başarı dileklerini sunarak toplantı sonlandırılmıştır.

                                              ALINAN KARARLAR

 1. Başarının artırılması için velilerle daha fazla işbirliğine gidilmesi; eksikliği görülen konuların tekrar yoluyla pekiştirilmesi; öğrencilerin serbest zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmeleri yanında kavrama ve muhakeme yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması,
 2. Velilerle işbirliği ve sıkı iletişim sürdürülerek, veli toplantılarının karar verilen tarihlere uygun olarak zamanında yapılması,
 3. İkinci dönem süresinde BEP belirtilen amaçların öğretimine devam edilmesine,öğrencilerin kişisel bakım yeterliğini kazanabilmeleri için öz bakım ve günlük yaşam becerilerinden giyinme, yemek yeme, temizlik ve basit araçları kullanma gibi becerilerin öğretimine ağırlık verilmesine,
 4. Okula devam konusunda öğretmen ve veli işbirliği ile azami gayret gösterilmesi,
 5. Sınıf ve okul temizliği konusunda öğrenci-öğretmen ve okul yönetiminin işbirliği sağlanması,
 6. Bütün derslerde öğrenci merkezli, çoklu zeka kuramına uygun yöntem ve teknikler uygulanması,
 7. Okuldaki ders araç-gereçlerinin derslerde zamanı geldikçe etkili şekilde kullanılması,
 8. Ölçme ve değerlendirme için programın gerektirdiği ölçeklerin esas alınması,
 9. Zümre öğretmenleri arasında tam bir işbirliği, yardımlaşma ve uzlaşmanın sağlanması,

             kararları alınmıştır.

              ………………….                                   …………………………                      ………………

         Özel Eğitim Öğretmeni                            Özel Eğitim Öğretmeni                      Özel Eğitim Öğretmeni     

               ………………….                                                                                         ……………………

         Özel Eğitim Öğretmeni                                                                                    Özel Eğitim Öğretmeni            

                                                                                                                                     (Zümre Başkanı)       

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir