İlkokul 2. Sınıflar Zümre Toplantı Tutanağı | 2.Dönem 2019

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı başladı. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte yapılması gereken yeni görevler için de çalışmalara başlandı. Eğitim öğretim yılının başında ve ikinci dönem başında yapılan okul ve bölge zümre toplantıları için örnek taslak arayışı başladı.

Zümre toplantılarına ilişkin örnek tutanak ihtiyacı öğretmenlerde arayışa sebep olmaktadır. Hatirladinmi.com olarak bu ihtiyacı bütün branşlarda karşılamak için çalışmaktayız.

Bu yazımızda, sınıf öğretmenliği ve bu alanda görev yapmakta olan öğretmenlerimiz için 2.sınıflar zümre toplantı tutanağı örneği paylaşıyoruz.

Sınıf öğretmenliği alanında görev yapan bütün öğretmenler için zümre toplantı tutanağı örneği, tamamen doldurulmuş olarak sunuyoruz.

Zümre toplantısı tutanak örneği, hem word dosyası olarak hem de yazımızda kopyalanmış şekilde mevcuttur. Tercihinize göre elde edebilirsiniz.

İlkokul 2.sınıf zümre toplantısı tutanak örneği indirmek için tıklayın

özel eğitim sınıfları 2.dönem zümre toplantı tutanağı için >> tıklayın

İlkokul 2. sınıflar 2.dönem zümre toplantısı tutanağını incelemek için aşağıdan okuyabilirsiniz:

2018 / 2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI …………………. İLÇESİ

2. SINIFLAR 2. DÖNEM  ZÜMRE BAŞKANLAR KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI  KARAR  NO 2
TOPLANTI    TARİHİ 11.02.2019
TOPLANTI   YERİ
TOPLANTI   SAATİ 15:00
TOPLANTIYA  KATILANLAR

      Gündem Maddeleri

 1. Açılış ve yoklama
 2.   Bir önceki toplantıda alınan kararlar
 3.   İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması
 4.    Plana alınan ders ve Atatürkçülük konularından bitirilemeyenler varsa sebeplerinin belirlenmesi ve 2. dönem nasıl telafi edileceğinin görüşülmesi,
 5. Ünite tema ve konu sıralamasında yapılan yer değişikliklerinin yararlı olup olmadığının ve belirlenen sıralamaya devam edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi
 6. Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması
 7.    Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler
 8.    İlçe düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar
 9. Zümre ve alanlar arası işbirliği
 10. Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi
 11.  Öğretmen, veli işbirliğinin önemi geliştirilmesi çalışmaları
 12. İş sağlığı ve güvenliği
 13.  Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1.  2. Dönem ………….. İlçesi Zümre Başkanlar Kurulu Toplantısını yapmak üzere yukarıda okulları ve isimleri bulunan 2. sınıf öğretmenleri …………. İlkokulu Öğretmeni ………………. başkanlığında toplanmıştır. Toplantıya tüm …………… İlçesi Okul Zümre Başkanlarının katıldığı görülmüştür. Oy birliğiyle …………………. Zümre Başkanı Yard. Seçilmiştir.
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararlar ………………. tarafından okundu. Kararlara uygun hareket edildiği belirtilerek devamının sağlanması gerektiği konuşuldu.
 3. Yapılan planlara yazılan amaç ve davranışların büyük oranda gerçekleştirildiği. yapılamayan ve geç kalınmış konuların planlarda belirtilmesinin iyi olacağı ………….. tarafından söylendi. İşlenen konuların, kazanımların ve ders içi etkinliklerin ilçe bazında birbirine uyumlu devam etmesi konusunda dikkat edilmesi gerekliliği görüşüldü.
 4. Plana alınan ders ve Atatürkçülük konularının plana uygun olarak işlendiği II. Dönem Atatürkçülük konularının tüm derslere yayılarak işlenmesinin iyi olacağı …………….. tarafından belirtildi.
 5. 1. Dönem ünite, tema ve konu sıralamasında herhangi bir değişiklik yapılmadığı. Gerekli olduğu taktirde 2. Dönem bu değişikliğin yapılabileceği ……………. tarafından söylendi.
 6. …………………..; ders işlenişlerinde dramatizasyon, beyin fırtınası, soru-cevap, yaparak yaşayarak öğrenme, grup çalışması, sınıflar arası işbirliği yapılması gibi yöntem ve tekniklerin daha sık olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varıldı. Bu kavram ve teknikler ………………… tarafından belirtilerek anlatıldı. Uygulanan yöntem ve tekniklerin yeterli olduğu kanaatine varıldı. ……………., birinci dönem sınıf öğretmeni tarafından farklı ve eğlenceli etkinlikler de hazırlandığını, bu çalışmaların ders işlenişlerini daha verimli hale getirdiğini belirtti. Ayrıca sınıf panolarının etkin şekilde kullanıldığını, bu panoların da öğrenmenin kalıcılığına yardımcı olduğunu söyledi.  ……………………,ikinci dönem de ilk dönemde uygulanan çalışmaların devam ettirileceğini, ikinci dönem için Hayat Bilgisi ve Türkçe derslerinde okuduğunu anlama konularına daha fazla ağırlık verileceğini, bu şekilde öğrencilerin bu konulardaki eksiklerinin de giderilmeye çalışılacağını belirtti. Ancak bu şekilde öğretim programlarının belirlenen hedeflere daha kalıcı ve basit şekilde ulaşılabileceğini belirtti.
 7. Bir önceki maddede görüşülen öğretim yöntemlerinin kullanılması, öğrenci merkezli öğretimin başarıyı ve öğrenmeyi artıracağı, öğrenci seviyesine inmenin önemi ………………….tarafından belirtildi. Kazanımı edinemeyen öğrencilere ek çalışma ile öğretimin sağlanması görüşüldü.
 8. Yeni öğretim programı uyarınca ilkokul 1,2 ve 3. Sınıf öğrencilerine sınav uygulanmaması kararı sebebiyle ilçe geneli ya da sınıf bazında sınav uygulanmayacağı, onun yerine ders içi katılım ölçeklerinin uygulanmasının daha uygun olduğu ………………..tarafından belirtildi.
 9. Zümre öğretmenlerinin birbiriyle paylaşım içerisinde konuları ilerletmesinin her yönüyle daha verimli olabileceği ………………… tarafından belirtildi. Ayrıca derslere giren alan öğretmeni İngilizce öğretmeniyle de öğrenci seviyesi ve durumu bilgilerinin paylaşılması gerekliliğini ……………………. belirtti.
 10. …………………, öğrencilere verilen  ev çalışmalarının az ve konu ile ilgili olmasının başarıyı olumlu etkilediğini belirtti. Öğretimde öğrenci merkezli her türlü yenilikçi yaklaşımın faydalı olabileceğini belirten ………………, derste farklı öğretim teknikleri kullanmanın öğretimi kalıcı hale getirdiğini söyledi.
 11. ……………………………. birinci dönem boyunca velilerle ilişkilerde herhangi bir problem yaşanmadığını, velilerin öğrencileriyle ilgili çağrıldıkları görüşmelere katıldığını ve genel olarak sorunların çözümü için istekli olduklarını belirtti. Diğer öğretmenlerde öğretmenleri de velilerle ilişkilerde herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirttiler. Zümre başkanı ……………………..,yıl içerisinde veli ziyaretlerinin devam edeceği ve bunun üzerinde önemle durulması gerektiğini belirtti.
 1. Okul bahçesi ve sınıf ortamının öğrenci sağlığı ve güvenliği açısından uygun olduğu, gereken tedbirlerin okul idarelerince alındığı, ayrıca sınıf öğretmenlerinin sınıf ortamında kullanılacak ders araç- gereçlerinin iş güvenliği ve sağlığı kurallarına uygun olması gerekliliği ………………. tarafından belirtildi.
 1. Zümre başkanı ……………….’nin daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir dönem olması ve 2018–2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olması dileklerinden sonra toplantıya son verildi.

………………..                    ……………………….                 ………………….    

            Zümre Başkanı           Zümre Başkanı Yard.                  Sınıf Öğretmeni

ALINAN KARARLAR

 1.  2. Dönem …………… İlçesi Okul Zümre Başkanlar Kurulu Toplantısını yapmak üzere yukarıda okulları ve isimleri bulunan 2. sınıf Zümre Başkanı ……………….. başkanlığında toplanmıştır. Zümre Başkan yardımcılığına ………………. seçilmiştir.
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararların uygulamaya devam edilmesine,
 3. İlçe düzeyinde ders kazanımlarının eş zamanlı verilmesine, uygulama birliği içerisinde olunmasına,
 4. Geç kalınan ya da eksik kaldığı düşünülen kazanımların ek çalışmalarla telafisine,
 5. Tema ve konu sıralamasında değişiklik gerekmediğine,
 6. Öğretim programlarında ortak hedeflere ulaşabilmek için uygun öğretim teknik ve yöntemleri uygulanmasına,
 7. Öğrenci başarısının artırılması için öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin kullanılması ve öğrenci merkezli yaklaşımın desteklenmesi, verilen ek çalışmaların kısa ve yorucu olmamasına, sınıf düzeyinin gerisinde kalan öğrencilerle ek çalışmalar yapılmasına,
 8. 2. Sınıf düzeyinde sınav yapılmaması, ders içi katılım ölçeklerinin uygulanmasına,
 9. Zümre ve alanlar arası ilişkinin yapıcı ve paylaşımcı şekilde olmasına,
 10. Eğitimde ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi için ders içi etkinliklerin ve yapılan etkinliklere öğrenci katılımının önemi sebebiyle farklı öğretim teknikleri kullanılmasına,
 11. Yıl içerisinde veli toplantısı ve ev ziyaretleri yapılmasına,
 12. İş sağlığı ve güvenliği konusunda, okul idaresince yapılan uygulamalara ek olarak sınıf öğretmeninin de dikkatli ve tedbirli davranmasına karar verildi.

           ………………                   …………………….                           …………………

          Zümre Başkanı                      Zümre Başkanı Yard.                        Sınıf öğretmeni

Bunları Okudunuz Mu?

ok işareti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir