Geleceğin Meslekleri

Çocuklarınız için en uygun mesleğe karar verme konusunda sıkıntı mı yaşıyorsunuz?

Mesleğe karar verdiniz ancak, ilerisi için tereddütleriniz mi var?

Günümüz Türkiye’si için, ilerleyen yıllarda hangi mesleklerin popüler olacağını bilmiyor musunuz?

Artık bu sorularınıza cevap verebileceğiniz yazımızla sizleri baş başa bırakıyorum.

Günümüzde üniversite okumaktan ziyade, gelecek vadeden mesleği seçip; o bölümü okumak en doğru karar olacaktır. Bugün revaçta olan bir meslek,ilerleyen yıllarda popülerliğini yitirebilir. 4 yıllık kazanmış olduğunuz bir bölümün, 4 yıl sonra iş sahasının tamamen bitmesini istemezsiniz değil mi?Sizler için araştırdık ve ‘geleceğin meslekleri’ yazımızı yazdık. İşte gelecek vadeden o meslekler…

Uzmanlar  tarafından tavsiye edilen 21 meslek….

Avrupa Birliği Uzmanlığı

Türkiye’nin AB serüveni 60’lı yıllara dayanmaktadır. 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile antlaşma imzalanmıştır.  Türkiye, 1987 yılında resmen AB’ye tam üyelik için başvurmuştur. AB tarafından ret alan bu başvurunun, ileriki yıllar için düşünüleceği bilgisi de verilmiştir. 1996 yılında, 3 yıllık müzakereler sonuçlanmış ve neticesinde Gümrük Birliği Anlaşması imzalanarak, ilişkilerde farklı boyuta gelinmiştir. 1999 yılının aralık ayı komisyon raporlarına göre, Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin aday ülke olduğu açıklandı. 2001 yılında ‘Türk- AB katılım ortaklığı’ kabul edildi. 2004 yılında müzakerelere başlanmasına karar verildi. 2005 yılında ise müzakereler resmen başladı. 2005’ten bugüne ise biraz ilerleme kaydedilse de, şu an için müzakereler durmuş durumda. Darbe girişimi, işsizlik vs. gibi durumların etkili olduğu düşünülmekte. İlerleyen yıllarda tekrar müzakerelerin olması, hareketlilik beklenmektedir. İlerleyen yıllarda AB’ye girilmesi halinde, bu alanda çalışacak uzmanlara ihtiyaç duyulacaktır. Uzmanlara göre AB’ye girme sürecinin önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşeceği düşünülmektedir. Hem devlet teşkilatında hem de özel sektörde de AB uzmanına ihtiyaç duyulacağı ifade edilmektedir.


YÖNETİM BİLİŞİM SEKTÖRÜ

Yönetim Bilişim Sektörü Nedir? Öncelikle buna bakalım;

Yönetim bilişim sektörü, çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu genel başlık altındaki meslekler şunlardır:

 • Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
 • Programcı
 • Veri Tabanı Uzmanı
 • Veri tabanı analisti
 • Sistem analisti ve tasarımcısı
 •  SEO uzmanı
 • Network uzmanı
 • IT uzmanı
 • Veri bilimci
 • Ağ sistemleri vb. alanlardır.

    Bu alanlarda tercih yapan öğrenciler, mezun olduktan sonra bazı kuruluşlarda çalışabileceklerdir.

 • İş analisti
 • Satış pazarlama uzmanı
 • Proje yöneticisi
 • İş zekası uzmanı
 • İş geliştirme uzmanı
 • Akademisyen vb. unvanlara sahip olarak çalışabileceklerdir.

İnsan kaynakları,pazarlama, işletme bilgisayar gibi alanlarda kuruluşlarda, üst kademe olarak çalışacaklardır.


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik dalları arasında gün geçtikçe önemi artan bir bölümdür. Üretici kuruluşların, hizmet kalitesini arttırmak,insan gücü ile makine ve ürün için gerekli olan malzemenin daha verimli ve etkili kullanımına yönelik yöntem ve teknikler geliştirme- uygulama konularında araştırma yapan mühendislik dalıdır.

  Endüstri mühendisliğinde amaç, üretici kuruluşlar için gerekli olan;insan, malzeme ve ürünleri oluşturan makinelerin daha verimli ve etkili bir şekilde kullanılması için araştırma ve geliştirme önerilerinde bulunmaktır.

  Eğitim süresi 4 yıl olan endüstri mühendisliği bölümünde, matematik,kimya vb. temel dersler ile statik, dinamik vb. derslerin eğitimi de verilmektedir bu süreçte. 

Bölümü bitirenler, ‘Endüstri Mühendisi’ unvanıyla göreve başlarlar.Fabrikalarda görev alırlar ve burada; iş analizi ile üretim kalitesini arttırmak üzerine çalışırlar. Bu fabrikalar, hem kamu hem de özel fabrikaları kapsamaktadır.                    ENFORMATİK

Enformatik; işletme içerisinde, verileri toplama, değerlendirme, değerlendirme sonuçlarının bilgiye dönüştürülmesi ve ortaya çıkan bilgilerden yararlanılmasını sağlayan, bilgi-işlem işletmeciliğidir.

   Enformatik bölümünü başarıyla bitiren bireyler, hem kamu hem de özel kuruluşlarda görev yapabilmektedirler. Pazarlama( iletişim sistemleri ve donanımlar hakkında), problemlerin çözümünde(kullanıcı problemleri),kullanıcıların eğitiminde görev almaktadırlar. Çeşitli işletmelerde, bil-işlem görevlerinde de çalışabilmektedirler.

     Enformatik, haberleşme, yönetim ve bilgisayar bilimlerinin birleşimidir.

Enformatik bölümünün amaçları;

 • Doğru kaynak seçimi yapabilmek
 • Bilginin kaynağını belirlemek ve bilgiyi bulmak
 • Bilgide; sınıflama,ayrıştırma ve birleştirme yapabilmek
 • Bilgiye ulaşmada,kullanmada ve yaymada en hızlı ve ekonomik yolları bulabilmek
 • İşletme görevli personele bilgisayar eğitimi vermek
 • Duruma göre gerekli olan bilgiyi belirleyebilmek
 • Bilgisayar eğitimi için gerekli olan, düzenleme, eğitim için örgütleme ve bilgisayar eğitimini yürütme görevlerini yerine getirmek
 • Bilgisayar laboratuvarlarının yazılım ve donanım ihtiyaçlarını gidermek


Bu alanda çalışanlar işletme içinde gerekli bilgi akışının düzenlenmesi,işlenmesi ve yönetime yararlı hale getirilmesi için gerekli yazılım ve donanımla ilgilenirler. Mezunlar, işletmelerde, bilgisayarın kullanıldığı tüm birimlerde , muhasebe, finans, bütçe pazarlama bölümlerinde bilgi akışının düzenlenmesi gibi alanlarda çalışabilirler.
ERGONOMİ MÜHENDİSLİĞİ

Ergonomi, Yunanca bir kelimedir. Ergon, çalışma, iş anlamındadır. Nomos ise, yasa anlamına gelmektedir.Bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuştur.Oluşan ‘ergonomi’ ise, çalışan insanların psikolojik ve fiziksel özelliklerini ele alarak, ortam ve makine uyumunu araştırma anlamındadır.

   Ergonomi mühendisliği, kuruluşta çalışanların, fiziksel ve psikolojik özellikleri göz önünde bulundurularak kapasitelerini ve verimliliklerini artırma amacında bir bölümdür.

   Ergonomi mühendisliğinde amaç;

 • İş veriminde zamanla ortaya çıkan düşüşlere çözüm üretmek
 • İşletmenin çalışma sistemlerini en iyi şekilde planlamak
 • Sorunlara pratik çözümler üretebilmek
 • Yeni teknik ve yöntemler üretebilmek
 • Dinamik olmak
 • İnsanlarla olan ilişkilerde başarılı olmak şeklindedir.

Endüstri kuruluşları ile finans kurumları, ergonomi mühendisleri için iş sahalarını oluşturmaktadır.

ULUSLARARASI FİNANS

Ülkelerin ve ülke içerisindeki kurumların ayakta kalmasını ve gelişmesini sağlayan temel etkenlerdendir, finans. Bu derece değere sahip finansın, şirketler ve bankalar gibi kuruluşlarda bilgi sahibi uzman kişiler tarafından takip edilmesi çok büyük bir önem arz etmektedir. Uluslararası finans bölümü, finans kaynağını sağlamak ve elde edilen kaynağı en verimli ve en etkin şekilde kullanmayı sağlamaktadır.

 Uluslararası finans mezunları, finansal analist, strateji planlama yöneticiliği ve borsa şirketlerinde borsa uzmanı olarak çalışabilirler.

FİZİK TEDAVİ UZMANLIĞI


Fizik tedavi uzmanlığı, kas ve iskelet sistemi, sinir sistemi, kalp ve damarlarda geçici veya kalıcı bozukluk olması durumunda tedavi ve bunların olmasının engellenmesi konularıyla ilgilenen tıp branşıdır. 6 yıl tıp eğitimi ve 5 yıl fiziksel tıp uzmanlık eğitimi aldıktan sonra fizik tedavi uzmanı olarak tüm tıp fakülteleri ve hastanelerde görev yapabilmektedir. Eğitim süresi her ne kadar uzun olsa da gelecek vadeden bir meslek.


İNTERNET GAZETECİLİĞİTelefonların geliştirilmesiyle birlikte, internet artık avuçlarımızın içinde yerini almıştır. Bize bu kadar yakın olan ve gün geçtikçe bağımlılığa dönüşen internetten alıyoruz elbette bütün haberleri. Herkes tarafından tercih edilen internette, gazeteciliğin de popüler olması çok normal. Bu meslek mezunları,haber ajanslarının, radyo ve televizyon kuruluşlarının, gazetelerin ve diğer yayınların internet üzerinden editör ve muhabir görevlerini üstlenebilmektedirler.       GIDA MÜHENDİSİSağlıksız ortamlarda, kontrolsüz ve sırf para için insan sağlığını hiçe sayan birçok ürünün piyasada kol gezmesi ile ortaya çıkan hastalıklar, insanlarda bu konuda farkındalığa sebep olmuştur. Gıda mühendisleri tam burada ihtiyaca cevap vermektedirler. Gıda mühendisleri, ambalaj, hijyen durumlarına dikkat edilmesi,gıda teknolojisi, moleküler biyoloji vb. konularda eğitim verilmekte ve gıda üretim tesisleri ile gıda laboratuarlarında çalışabilmektedirler.

ELEKTRONİK HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ


Elektronik haberleşme mühendisliği, haberleşmeyi sağlayan her türlü elektronik cihazın tasarımı ve geliştirilmesinden sorumludurlar. Elektronik haberleşme mühendisleri, her türlü radyo ve TV yayını yapan, internet ve bilişim teknolojilerine yönelik kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ


Mekatronik mühendisliği, elektrik- elektronik, bilgisayar, mekanik teknolojileriyle birlikte, bilgi teknolojilerini de kullanarak, endüstriyel otomasyonun gelişerek akıllı robotlar vs. tasarımların yapılmasını planlıyor,tasarlıyor, üretiyor.  Üretici firmaların ürün tasarımı ve imalat kısımlarında çalışabilirler. Hızla gelişen teknolojinin beraberinde getirmiş olduğu mühendisliklerden birisi olan mekatronik mühendisliği gelecek vadeden bir meslek olmayı şimdiden başarmıştır.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, isminden de anlaşılacağı üzere; biyolojik bütün vakaların moleküler yapısına kadar yani hücreye kadar inceleme yapmakta, bu araştırmalar neticesinde genetik yapıları da ortaya çıkarmaktadır. Kamuda Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, özel sektörde ise, adli tıp ve kriminoloji laboratuarlarında çalışabilmektedirler.

PSİKOLOJİ


Çağımızın hastalığı, psikolojik nedenlerle ortaya çıkan hastalıklardır. Gün geçtikçe insanlarda artan mutsuzluk bu bölüme olan ihtiyacı da doğru orantılı olarak artırıyor. Kamuda hastanelerde, özel olarak da şirketlerde veyahut da kendileri özel muayenehane açabilirler.TÜM DEVRE TASARIM VE ÜRETİM UZMANLIĞI

Elektronik mühendisliği programında; öğretim sürecinin 3. Yılında eğitimi verilen ‘’mikro elektronik’’ dersi kapsamında  ‘’tüm devre tasarım ve iyon ekme tekniği’’konularının eğitimi alınarak bu bölüm alanında oldukça bilgi sahibi olan mezunlar; Ülkemizde, TÜBİTAK ve üniversitelerde çalışabilmektedirler. Bu meslek dalı için yurt dışı daha cazip gözükmektedir.


GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Görsel iletişim tasarımı bölümü, görsele yönelik alanların neredeyse tamamında iş imkanı sağlıyor. Bölümden mezun olan tasarımcılar, bilgisayarda grafik, reklamcılık ve iletişim- medya gibi alanların tasarımlarında görev yapabilmektedirler.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER


Uluslar arası ilişkiler uzmanları, uluslar arası ilişkiler bölümünde birçok dilin eğitimi verilmektedir. Çeşitli ülkelerin organizasyonlarda bir araya geldiklerinde, uluslar arası ilişkiler uzmanlarına ihtiyaç duyuluyor. Mezunlar,aldıkları farklı dil eğitimleri sayesinde, uluslar arası şirketler ve dil şartı öncelikli olan özel sektör firmalarda çalışabilmektedirler.YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ


Yazılım mühendisleri, bilgisayar sistemlerine sahip her türlü cihaz için yazılım geliştirmektedirler. Bilgisayara dayalı her alan için yeni fikirler ortaya çıkarıp; bir üst yazılım ile sürekli geliştirme sağlayabilmektedirler.Kamu kurumlarında ve özel sektörde iş imkanına sahip olan yazılım mühendisleri,kendi işlerini kurabilme özellikleri ile oldukça revaçta bir meslek olmayı korumaktadırlar.BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ


Biyomedikal mühendisliği bölümü, sağlıkta kullanılan cihazların yazılım işlemler ile tasarımlarının yapılması, onarım, geliştirme vb. işlemler ile karşılaşılan problemleri çözme konuları görev alanlarını oluşturmaktadır.Geliştirilen bütün cihaz, yazılım vs. insana hizmettir. Bu özelliği ile de kendisine kutsallık katmaktadır.Bölümde yapılan araştırmaların yanında, insana olan iyi hizmetler, ayrı bir hazve lezzet katmaktadır. Hayatın, teknolojinin daha doğrusu her şeyin merkezini oluşturan insan üzerine daha fazla yoğunlaşan ‘biyomedikal mühendisliği’ bölümü gelecek vadeden ve vaat etmeye devam edecektir.ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMLERİ


Özel Eğitim; zihinsel engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği,görme engelliler öğretmenliği bölümlerinin aynı bağlık altında toplanmış isimleridir. Ülkemizde son yıllarda önem verilen özel eğitim okulları mezunlarını beklemektedir.


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (PDR)


Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, her okulda yasal olarak bulunması gerekmekte olan bir branştır. Bu yasal süreçten sonra popülerliği de artmıştır.Kamu dışında da kolay iş imkanına sahiptir hatta aranan elemandır diyebiliriz;)

Bunlar Da İlginizi Çekebilir…

ok işareti

Geleceğin Meslekleri” için bir yorum

 • Şubat 5, 2019 tarihinde, saat 12:10 pm
  Permalink

  bunları kazanamam ki admin ya 🙂

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir