Botsvana Cumhuriyeti

BOTSVANA(BOTSWANA)

DEVLETİN ADI: Botsvana Cumhuriyeti

BAŞKENTİ         : Gaborone

NÜFUSU            : 1,573,267

YÜZÖLÇÜMÜ   : 600,370 km²

RESMİ DİLİ      : İngilizce

DİNİ                    : Hıristiyan , Putperestlik

PARA BİRİMİ   : Pula

BAĞIMSIZLIK  : 30 Eylül 1966

     Botsvana Hakkında Bilgi


Botsvana bayrağı
                       Botsvana bayrağı
1966 yılına kadar İngiliz sömürgesi olan bu topraklar, 1966 yılında bağımsızlığını ilan ederek Botsvana Cumhuriyeti adını aldı. Ülke ekonomisini hayvancılık ve madencilik ayakta tutmaktadır. Maden olarak da elmas madenciliği yapılmaktadır. Ülkede, hatırı sayılır bir sayı üstünlüğüne sahip olan Tswana grubu, ülke isminde belirleyici olmuştur.
İklim olarak yarı kurak bir iklime sahiptir. Yazları sıcak ve kurak olan ülkenin,kış aylarının ılık olması da yarın kurak iklim olarak anılmasını sağlamıştır.
Denize kıyısı bulunmayan ülkede, Afrika Kıtası’nın önemli büyük çöllerinden biri olan Kalahari Çölü’nün büyük bir kısmı yer almaktadır.

Botsvana Tarihi

botswana cumhuriyeti
Ülkenin Afrika kıtasındaki konumu
Botswana’ya ismini veren Tswana kabilesi, kuzayden göç ederek şimdiki  Botswana topraklarına yerleşmişlerdir. Bölgede, Ngunisler, Boşımanlar ve 18.yy’da gelen Boer kabilesi yaşamaktadır. Kan emici İngiliz sömürgeciliği bu topraklara da uğramadan geçmemiştir. 1885 yılında yerel halkla İngilizler arasında yapılan savaşı İngilizler kazanmış ve Bechuanland adı altında sömürge başlatmışlardır. 30 Eylül 1966 yılında bağımsızlığını kazanmışsa da İngiliz MilletlerTopluluğuna bağlı olmak zorunda kalmıştır.

Fiziki Yapı

Yaylalardan oluşan ülkede, doğuya gittikçe yükselti artarak 1000 m civarına kadar çıkabilmektedir. Ülkenin batı kısmını işgal eden Kalahari Çölü’nün orta bölgeleri kuraksa da doğuya doğru çalılık araziler artmaktadır. Ülke’de iki tane büyük akarsu vardır. Okowango ve Chobe. İki tane de önemli gölü vardır. Bunlar Ngami ve Makarikari’dir.

İklimi

Kurak bir iklim hakimdir. Doğusunda 650 mm, batısında 252 mm yıllık ortalama yağış görülmektedir. En sıcak ay Şubattır. Soğuk ise Temmuzdur. Güney yarım küre olduğu için Türkiye’nin tersi durum söz konusudur. Aşırı sıcaklar yaşamı bazı yıllarda zor hâle getirmiştir. 1965-66 yılları en kurak yıllar olmuştur. Kaynaklarda 400.000 yerli hayvan ve sığırın telef olduğu geçmektedir.

Tabii Kaynaklar

Büyük kısmı çöl olan ülke, yeşile hasrettir. Kahverengi tonların hakim olduğu topraklarında,çoğunlukla dikenli bitkiler ve akasya ağacı bulunmaktadır. Vahşi yaşam alanı daha çoktur ve dolayısıyla da zehirli yılan,fil,aslan,zürafa,gergedan,beyaz karınca,çekirge,leopar,ceylan gibi hayvanlara çok rastlanır. Yer altı kaynakları zengindir. Bakır,nikel,kömür,demir,kireçtaşı,altın ve elmas yatakları oldukça zengindir.

Nüfus ve Sosyal Hayat


Arması
Arması

Nüfusun yoğunlaştığı bölgeler, ülkenin kuzeybatısı ile kuzeydoğusudur.  Bantu kabilesi nüfus yoğunluğunda birinci sıradadır. Halk ilkel bir yaşam tarzındadır ve refah seviyesi çok düşüktür. Yok denecek kadar az tarımsal faaliyet mevcuttur. Çoğunluk hayvancılık ve avcılıkla geçimini sağlamaktadır. İngiliz sömürgesinden kalan bir iz de resmi dilin ingilizce olmasıdır. Ancak dörtte bir gibi cüz’î bir kesim ingilizce konuşmakta,çoğunluk kendi kabilesinin dilini kullanmaktadır. Okuma yazma bilen sayısı, 1980 yılındaki ücretsiz ilkokul atılımıyla %70’leri görmüştür. 

Resmi dili İngilizce olmasına rağmen, halkın ancak dörtte biri bu dili konuşmakta, diğeri ise kendi kabilelerine mahsus dilleri kullanmaktadırlar. Okuma-yazma bilenlerin sayısı % 71’e yaklaştığı ülkede ücretsiz ilköğretime 1980’de başlanmıştır. Putperestler çoğunluktadır. Az miktardaki hıristiyan ise,muhtemelen İngiliz sömürgesi yıllarındaki misyonerlik faaliyetlerinin sonucudur. Başlıca şehirleri, Serowe, Gaborone, Francistown, Lobatsi ve Kanye’dir.

Siyasi Hayat

Botsvana, İngiliz Milletler Topluluğuna bağlı olduğu için, başkanlık sistemine dayalı parlamenter rejimle yönetilmektedir. Başkan 35 üyeli meclis tarafından, meclis üyelerinin 31’ini halk tarafından 5 yıllık bir müddet için seçilir.  4 üyeyi başkan kendisi tayin eder.

Ekonomi

Ekonomisi hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım, uygun alanlara sahip olmadığı için neredeyse yok hükmündedir. yeraltı kaynakları zengindir ancak son yıllarda işletilmeye başlanması ile birlikte ekonomide etkin rol oynamaya başlamıştır. Sanayi hamleler için dış sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm için tercih edilmektedir. Yaban hayatının hakim oluşu,safari turları, belgesel çekimleri vs. aktiviteleri beraberinde getirmiştir.

Botsvana Cumhuriyeti” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir